Welcome  
Government Orders
 
Gazette/GOs
 
    * शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर 2017  
 
    * सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली-२०११  
 
    * सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली-२०१४  
 
    * सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-२०१६  
 
     * पाँचवे वेतन आयोग के वेतनमान का छठें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन संरचना
 
    * छठवें वेतन आयोग के वेतनमान का सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन संरचना
 
Guidelines
   * दिशा निर्देश-१

   * दिशा निर्देश-२

   * दिशानिर्देश 2017